Takbyte Göteborg

Du kan förlänga livslängden på ditt tak genom att underhålla det väl och genom att få det tvättat och målat, men det kommer förr eller senare en tid när det är bättre och du får mer utav att byta tak. Att byta tak har visserligen en högre kostnad än bara tvätt och målning, men det varar också mycket längre. En målning kan beräknas förlänga livslängden med 10-20 år, medan ett nytt tak med tegelpannor eller i betong beräknas hålla i 100 respektive 50 år.

Byta tak Göteborg

Som alla typer av jobb och projekt som involverar höga höjder är takbyte något som för hemmafixaren innebär en risk för fall. Kombinerat med att genomsnittspersonen inte har någon kunskap om hur det går till att byta tak är det därmed för många bäst att anlita hjälp från experter – och det finns många bra firmor inom takbyte i Göteborg att välja på.

Kompletta Tak

Kompletta Tak är en takfirma i Jönköping som grundades 2007. De är verksamma i hela södra Sverige, däribland i Göteborg. Utöver att få ditt tak bytt till ett nytt kan du också få tak lagt för första gången eller ditt befintliga tak renoverat eller reparerat – oavsett om det gäller tegel, betong, plåt eller takpapp. Firman vänder sig till såväl privatpersoner som företag och BRF:er.

Kontakt

Västra Götalands tak

Västra Götalands tak är en firma från Jönköping som grundades 2012, och är verksam i Göteborg och Västra Götaland. De erbjuder dig många tjänster inom tak – inte bara byte av tak, utan också taktvätt och målning, sanering, takläggning, renovering och reparation, byggarbeten och installation av solceller. Bland företagets kunder finns inte bara privatpersoner, utan också företag, fastighetsägare och BRF:er – de utför jobben på allt från hyreshus till villa och garage.

Kontakt

Viskans Tak & Plåtslageri

Viskans Tak & Plåtslageri är en firma som är baserad i Viskafors utanför Borås, som också utför jobb i Göteborg. De har sedan 2005 varit verksamma inom plåtslageri, och levererar och monterar hantverk till sina kunder. Utöver sina plåtjobb utför de också reparation, underhåll och läggning av tak, samt tvättar och målar dem. Företaget vänder sig till privatpersoner, men också byggföretag och fastighetsägare.

Kontakt

Svenska byggruppen

Svenska byggruppen är en firma grundad 2014 med sin utgångspunkt i Uddevalla, som utför jobb på många håll i Sverige – däribland i och kring Göteborg. De utför jobb inom plåtslagning, markarbete och tak, och i detta ingår inspektion, reparation, byte och läggning av nytt tak för första gången. Firman arbetar med de flesta material, inklusive tegel, betong, papp och plåt.

Kontakt

Brandins bygg

Brandins bygg är en firma som grundades 2017, och som har sin utgångspunkt i Kållered i Göteborg. De är främst en byggfirma, och erbjuder därmed tjänster inom snickeri, målning, dränering och murning, men erbjuder sig också att lägga och byta tak åt dig. De vänder sig till såväl företag som privatpersoner, och utför jobb i både större och mindre skala.

Kontakt

Vad kostar det att byta tak?

I genomsnitt kan man räkna på cirka 1 500 kronor per kvadratmeter, men fråga en bra firma efter en offert för mer exakta siffror. Faktorer som påverkar är exempelvis takets skick, storlek, materialet och takets lutning – och det är inte ovanligt att det upptäcks läckor i samband med byte som då också måste anordnas.

Bygglov takbyte

Funderar du på om det behövs bygglov inför ditt takbyte? Om du enbart ska ersätta det befintliga med ett nytt i samma material och färg behövs det inte – men om takets utseende eller konstruktion förändras kan det behövas beroende på din kommun. Om din byggnad anses ha kulturhistoriskt eller konstnärligt värde kan det också behövas bygglov för att få utföra takbytet.

Läs mer