Takvård och fasadvård

Taket och fasaden är två viktiga delar av varje byggnad som behöver hållas i gott skick för att de ska bestå och skydda huset så länge som möjligt. Påväxt på tak samlar på sig fukt och gör i sin tur skada på taket samt reducerar takets livslängd. Med rätt takvård kan missgynnande effekt på tak, t.ex. alger, mossa, lav och mögel tas bort på bara några timmar. Efter att det tagits bort är det viktigt att behandla taket med skyddande medel som motverkar ny påväxt.

Läs mer

Här kan du läsa om hur dessa processer går till och få svar på några vanliga frågor kring hur det fungerar, vad man ska tänka på och vad det kan tänkas kosta. Du kommer även att få läsa om vilka firmor och aktörer som finns i eller är verksamma i Göteborg samt hitta lite information om vilka tjänster de erbjuder, vilka typer av kunder som de vänder sig till och hur länge de har varit verksamma i branschen.

Taktvätt

Taktvätt är en viktig åtgärd för att bli av med alger, mögel och annan växtlighet som har dykt upp på taket. Görs inte detta kan det leda till att takets livslängd blir kortare, eller till och med att byggnaden blir utsatt för mögel, svamp och fuktskador. Taktvätt är även viktigt att utföra inför takmålning så att taket är helt rent. Tak bör i regel tvättas när det börjar synas grön beläggning alternativt var fjärde till femte år. Många använder högtryckstvätten för att rengöra taket, men den bör inte användas på takpannor eftersom att pannorna kan spricka eller göra så att skyddsbeläggningen luckras upp.

Fasadtvätt

Fasadtvätt är ett bra sätt att inte bara förlänga livslängden på fasaden och förhindra skador som mögel och fukt, utan är också viktigt från ett estetiskt perspektiv, för att se till så att fasaden ser ny och fin ut så länge som möjligt. Fasadtvätt rekommenderas inte att bara göras som respons till att fasaden har blivit angripen av alger, utan också i förebyggande syfte med viss regelbundenhet. Hur ofta fasadtvätt bör göras beror på färgtyp och miljön omkring huset. När det syns påväxt av små svarta prickar och alger är det på tiden att behandla fasaden och då med rätt typ av rengöringsmedel. Det är bättre att agera snabbt än att dra ut på tiden för att underlätta tvättprocessen. Det är rekommenderat att undvika att tvätta fasaden med en högtryckstvätt.

Takmålning

Takmålning är en viktig del i arbetet kring att hålla taket fint och snyggt, men har också en rent praktisk funktion som går att gissa sig till från branschtermen för åtgärden: försegling. Genom att måla och behandla taket är det nämligen så att taket inte bara skyddas bättre från angrepp av alger och växtlighet, utan också stöter från sig vatten och snö bättre. När ett tak ska målas behöver först eventuella alger och växtligheter tvättas rent för att sedan använda kemiska kemikalier för att få bort dem. Vid grundmålning på taket förseglas taket och det blir en fuktfri och jämn yta. Det är en viktig process för att nå bästa slutresultat. När det är gjort ska taket toppmålas och då blandas färgen med ett vax. Resultatet blir en slitstark yta som är vattenavvisande och självrengörande.

Takbyte

Ett takbyte kan behöva göras även om ett tak har underhållits väl och vars livslängd har blivit förlängd genom tvätt och målning. Hur ofta detta behöver göras beror på materialet. Ett tak av tegel kan hålla i hela hundra år, medan ett tak i betong kan hålla i omkring femtio år och ett tak av takpapp kan hålla i några decennier. Många försöker sig på att lägga tak själva men faktum är att det kan medföra negativa konsekvenser i framtiden för taket om noggrannheten och precisionen slarvas med. Därför är det rekommenderat att låta erfarna takläggare utföra jobbet. Det är på tiden att byta tak om du är på vinden och möts av mögel, konstig doft eller fukt. I de fallen är det vanligast att både inner- och yttertak behöver bytas.