Grön-Fri ger rena tak och fina fasader!

På senare år har problemen med påväxt på våra hus blivit allt större. Orsaken är en kombination av bland annat förändringar i luftfuktighet, temperatur och nedebördens pH-värde, dvs klimatet.

Små faktorer som tillsammans bidrar till en ökad påväxt.

Utomhus där det är näst intill omöjligt att påverka rådande klimat krävs det att någon av de andra livsbetingelserna för påväxten tas bort.

Grön-Fri dödar befintlig påväxt samtidigt som näringsämnen på ytan neutraliseras. Ytan nollställs och ingen ny påväxt kan etableras förrän det hamnar nya näringsämnen på ytan.

10

Inte bara fult

En yta med påväxt är inte bara ful och förstör helhetsintrycket av en byggnad. Den binder också fukt som kan leda till skador på materialet, tex, söndervittring, rötskador, frostsprängning, etablering av annan påväxt etc.

2013-05-27-13-18-43

Effektivt på alla ytor

Grön-Fri är ett effektivt medel som enkelt tar bort alger, mossa och lav på alla ytor utomhus, t ex trä, puts, sten, tegel, betong och takpannor. Påväxten dör omedelbart. På väderutsatta ytor såsom tak försvinner resterna med tiden utan att ytan bearbetas i efterhand.

På fasader krävs det i flesta fall att ytan tvättas för att resterna helt ska försvinna. Alger och mossa är borta inom 1 år, lav inom ca 2 år. Grön-Fri neutraliserar näringsämnena och förebygger nya angrepp i upp till fyra år beroende på ytans egenskaper och läge.

Bevisad funktion

Bevisad funktion av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Funktion och effektivitet på Grön-Fri är bevisad genom tester av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, med slutsatsen: ”Inverkan av Grön-Fri har vid provning av mögelresistens och rengöringseffekt ett märkbart mycket gott resultat”.

Boka besiktning av ditt tak.

Vi kommer och gör en kostnadsfri besiktning av ditt tak eller fasad. Inget köpkrav.

Bokabesokknapp

 

 

sep